Mikołaj Szadkowski

Pracuje w Departamencie Rachunkowości i Finansów NBP oraz w Katedrze Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych, w 2018 roku otrzymał nagrodę rektora SGH za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse. Jego badania koncentrują się głównie na zagadnieniach gospodarki finansowej banków centralnych.


Sytuacja majątkowa i kapitałowa oraz wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.

Sytuacja majątkowa i kapitałowa oraz wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.

Agnieszka Demale-Cebera, Krzysztof Kruszewski, Mikołaj Szadkowski, Michał Żaczek
Bilans a wynik finansowy NBP

Bilans a wynik finansowy NBP

Mikołaj Szadkowski, Krzysztof Kruszewski
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Zbigniew Polański, Mikołaj Szadkowski