Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Rynki finansowe oderwane od rzeczywistości

Rynki finansowe oderwane od rzeczywistości

Klimat w polityce pieniężnej

Klimat w polityce pieniężnej

Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej

Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej

Lepsze perspektywy dla gospodarki niemieckiej

Lepsze perspektywy dla gospodarki niemieckiej

MFW ostrzega przed wzrostem zadłużenia publicznego

MFW ostrzega przed wzrostem zadłużenia publicznego

MFW przewiduje najgłębszą recesję od lat 30. XX wieku

MFW przewiduje najgłębszą recesję od lat 30. XX wieku

Nowy kapitalizm post-pandemiczny

Nowy kapitalizm post-pandemiczny

Epidemiczny stress-test

Epidemiczny stress-test

Równość płci determinuje dobrobyt

Równość płci determinuje dobrobyt

Koronawirus osłabi globalny wzrost

Koronawirus osłabi globalny wzrost