Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, inżynierka, pracuje w Departamencie Stabilności Finansowej NBP.

Autorka książki „Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej, nowym technologiom w finansach oraz ochronie konsumenta finansowego.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Eksperyment monetarny Salwadoru

Eksperyment monetarny Salwadoru

Wirtualne równoważenie oczekiwań w Jackson Hole

Wirtualne równoważenie oczekiwań w Jackson Hole

MFW: Globalne ożywienie coraz bardziej nierównomierne

MFW: Globalne ożywienie coraz bardziej nierównomierne

MFW: wyższe prognozy wzrostu i duża niepewność

MFW: wyższe prognozy wzrostu i duża niepewność

Z deszczu pod rynnę… perspektywa pandexitu

Z deszczu pod rynnę… perspektywa pandexitu

Negatywny wpływ pandemii na kobiety na rynku pracy

Negatywny wpływ pandemii na kobiety na rynku pracy

Davos 2021 – dzień piąty

Davos 2021 – dzień piąty

Davos 2021 – dzień czwarty

Davos 2021 – dzień czwarty

Davos 2021 – dzień trzeci

Davos 2021 – dzień trzeci

Davos 2021 – dzień drugi

Davos 2021 – dzień drugi