Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, inżynierka. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim.

Autorka książki „Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej, nowym technologiom w finansach oraz ochronie konsumenta finansowego.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Davos 2021 – dzień pierwszy

Davos 2021 – dzień pierwszy

Fizyka kwantowa w finansach

Fizyka kwantowa w finansach

Rewolucja cyfrowa wpływa na płatności

Rewolucja cyfrowa wpływa na płatności

The climate in monetary policy

The climate in monetary policy

The effectiveness of anti-crisis measures depends on trust

The effectiveness of anti-crisis measures depends on trust

Nowy kapitał danych

Nowy kapitał danych

Skuteczność działań antykryzysowych zależy od zaufania

Skuteczność działań antykryzysowych zależy od zaufania

Rynki finansowe oderwane od rzeczywistości

Rynki finansowe oderwane od rzeczywistości

Klimat w polityce pieniężnej

Klimat w polityce pieniężnej

Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej

Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej