Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Koronawirus osłabi globalny wzrost

Koronawirus osłabi globalny wzrost

The world will grow slower and climate change have an impact on economy

The world will grow slower and climate change have an impact on economy

Big-tech companies: competition for banks or new opportunities?

Big-tech companies: competition for banks or new opportunities?

Davos: kapitalizm interesariuszy i przyszłość demokracji

Davos: kapitalizm interesariuszy i przyszłość demokracji

Davos: MFW obniża prognozy wzrostu, a prezydent USA nie wierzy sceptykom

Davos: MFW obniża prognozy wzrostu, a prezydent USA nie wierzy sceptykom

Cenne dane klientów banków

Cenne dane klientów banków

The new central bank digital currency

The new central bank digital currency

Big-techy: konkurencja czy uzupełnienie oferty banków

Big-techy: konkurencja czy uzupełnienie oferty banków

Jackson Hole 10 years after the financial crisis

Jackson Hole 10 years after the financial crisis

Artificial intelligence could support green investment

Artificial intelligence could support green investment