Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Gospodarkę światową czeka osłabienie

Gospodarkę światową czeka osłabienie

Można uniknąć dużych skutków ekonomicznych zmian klimatu

Można uniknąć dużych skutków ekonomicznych zmian klimatu

Rozwój prywatnych form pieniędzy

Rozwój prywatnych form pieniędzy

Artificial Intelligence is changing the financial system

Artificial Intelligence is changing the financial system

Jackson Hole 10 lat po kryzysie finansowym

Jackson Hole 10 lat po kryzysie finansowym

75 lat po Bretton Woods

75 lat po Bretton Woods

Sztuczna inteligencja pomoże w zielonym inwestowaniu

Sztuczna inteligencja pomoże w zielonym inwestowaniu

Global economic uncertainty is hurting economic growth

Global economic uncertainty is hurting economic growth

IMF: concerns regarding high levels of risk in conditions of weakening growth

IMF: concerns regarding high levels of risk in conditions of weakening growth

Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego