Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Sztuczna inteligencja zmienia system finansowy

Sztuczna inteligencja zmienia system finansowy

The EUR is on the offensive

The EUR is on the offensive

MFW: obawy o wysoki poziom ryzyka w warunkach osłabienia wzrostu

MFW: obawy o wysoki poziom ryzyka w warunkach osłabienia wzrostu

Niepewność gospodarcza na świecie osłabia wzrost

Niepewność gospodarcza na świecie osłabia wzrost

Artificial intelligence supports economic growth

Artificial intelligence supports economic growth

Równowaga płci przynosi korzyści ekonomiczne

Równowaga płci przynosi korzyści ekonomiczne

Central banks are increasingly involved in environmental protection

Central banks are increasingly involved in environmental protection

Euro w ofensywie

Euro w ofensywie

Artificial intelligence is taking over financial services

Artificial intelligence is taking over financial services

Davos: Potrzeba współpracy międzynarodowej

Davos: Potrzeba współpracy międzynarodowej