Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Davos: Zmiany klimatu najważniejszym ryzykiem

Davos: Zmiany klimatu najważniejszym ryzykiem

Davos: FinTech zmieni przyszłość sektora finansowego

Davos: FinTech zmieni przyszłość sektora finansowego

Davos: Chiny języczkiem u wagi

Davos: Chiny języczkiem u wagi

Sztuczna inteligencja wspiera wzrost

Sztuczna inteligencja wspiera wzrost

Frustracja globalizacją i nowymi technologiami

Frustracja globalizacją i nowymi technologiami

Fintechs promote financial inclusion

Fintechs promote financial inclusion

Public investors significantly increased their asset holdings

Public investors significantly increased their asset holdings

Prognozowanie niedoskonałe, ale nieuniknione

Prognozowanie niedoskonałe, ale nieuniknione

Czekając na następny kryzys światowy

Czekając na następny kryzys światowy

Sztuczna inteligencja przejmuje usługi finansowe

Sztuczna inteligencja przejmuje usługi finansowe