Milica Milojević

Milica Milojević jest analitykiem ekonomicznym oraz dziennikarzem ekonomicznym z doświadczeniem korporacyjnym, bankowym i konsultingowym. Pisała artykuły o gospodarce monetarnej i politycznej, a także z zakresu historii ekonomicznej Serbii i Bałkanów.


Mining and Smelting Combine Bor gets its fourth chance

Mining and Smelting Combine Bor gets its fourth chance

Milica Milojević
The unknown future of Air Serbia

The unknown future of Air Serbia

Milica Milojević
Heritage of the reformatory Minister of Finance

Heritage of the reformatory Minister of Finance

Milica Milojević
New arrangement between Serbia and the IMF

New arrangement between Serbia and the IMF

Milica Milojević
Development through spending: budget of Serbia for 2018

Development through spending: budget of Serbia for 2018

Milica Milojević
Croatia to introduce euro as official currency

Croatia to introduce euro as official currency

Milica Milojević
Dual education and economic reforms in Serbia

Dual education and economic reforms in Serbia

Milica Milojević
Serbian state savings bonds to be offered to the general public

Serbian state savings bonds to be offered to the general public

Milica Milojević
Energoprojekt – an unusual takeover

Energoprojekt – an unusual takeover

Milica Milojević
The final days of state owned banks in Serbia

The final days of state owned banks in Serbia

Milica Milojević