Mohammed Gharbawi

Starszy specjalista ds. sektora fintech w hubie technologii finansowych Banku Anglii.


Wpływ pandemii na wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości

Wpływ pandemii na wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości

Bruegel