Constantin Mugur Isărescu

Prezes Zarządu Narodowego Banku Rumunii, członek Akademii Rumuńskiej.


Chairman of the Board, Governor of the National Bank of Romania, Member of the Romanian Academy.

Rozwój zrównoważony a zmiany klimatu – w poszukiwaniu ulotnej równowagi

Rozwój zrównoważony a zmiany klimatu – w poszukiwaniu ulotnej równowagi

Constantin Mugur Isărescu
Sustainability & climate change – a more delicate balancing act

Sustainability & climate change – a more delicate balancing act

Constantin Mugur Isărescu