National Bureau of Economic Research

National Bureau of Economic Research (NBER) jest założoną w 1920 r. prywatną amerykańską organizacją, której celem jest prowadzenie badań ekonomicznych i popularyzacja ich wyników w świecie akademickim, wśród decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu.


Wojenne wydatki na R&D katalizatorem dla powojennych innowacji

Wojenne wydatki na R&D katalizatorem dla powojennych innowacji

Skup akcji własnych, wypłata dywidendy, a co z inwestycjami?

Skup akcji własnych, wypłata dywidendy, a co z inwestycjami?

Usługi przewozowe ze smartfona a wzrost liczby ofiar wypadków drogowych

Usługi przewozowe ze smartfona a wzrost liczby ofiar wypadków drogowych

Raje podatkowe wypaczają statystyki inwestycji transgranicznych

Raje podatkowe wypaczają statystyki inwestycji transgranicznych

Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Środowisko, konkurencja i wybory firm w zakresie badań i rozwoju

Dlaczego Fed reaguje na spadki koniunktury na rynku?

Dlaczego Fed reaguje na spadki koniunktury na rynku?

Zmiany regulacyjne, private equity i spadek znaczenia IPO

Zmiany regulacyjne, private equity i spadek znaczenia IPO

Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni

Kobiety oceniają swoje umiejętności gorzej niż mężczyźni