NBP


Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 8 kwietnia 2020 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 8 kwietnia 2020 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 17 marca 2020 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 17 marca 2020 r.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Fryderyk Skarbek, ojciec ekonomii polskiej, na monecie NBP

Fryderyk Skarbek, ojciec ekonomii polskiej, na monecie NBP

Szybki monitoring NBP – kwiecień 2017 r.

Szybki monitoring NBP – kwiecień 2017 r.

Niska inflacja w strefie euro oraz zwalniające Chiny zagrożeniem dla światowej koniunktury

Niska inflacja w strefie euro oraz zwalniające Chiny zagrożeniem dla światowej koniunktury

Prezes NBP ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB

Prezes NBP ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB

NBP: trwa stagnacja konsumpcji prywatnej, realne dochody spadają

NBP: trwa stagnacja konsumpcji prywatnej, realne dochody spadają

Inicjatywa Wiedeńska 2 proponuje wzmocnienie nadzoru transgranicznego

Inicjatywa Wiedeńska 2 proponuje wzmocnienie nadzoru transgranicznego

Wyjaśnienie NBP dotyczące wywiadu o długoterminowej stabilności polskich finansów publicznych

Wyjaśnienie NBP dotyczące wywiadu o długoterminowej stabilności polskich finansów publicznych