NBP


RPP utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10%

RPP utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10%

NBP: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

NBP: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 8 kwietnia 2020 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 8 kwietnia 2020 r.

RPP obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 pb.

RPP obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 pb.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 17 marca 2020 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 17 marca 2020 r.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Fryderyk Skarbek, ojciec ekonomii polskiej, na monecie NBP

Fryderyk Skarbek, ojciec ekonomii polskiej, na monecie NBP

Szybki monitoring NBP – kwiecień 2017 r.

Szybki monitoring NBP – kwiecień 2017 r.

Niska inflacja w strefie euro oraz zwalniające Chiny zagrożeniem dla światowej koniunktury

Niska inflacja w strefie euro oraz zwalniające Chiny zagrożeniem dla światowej koniunktury

Prezes NBP ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB

Prezes NBP ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB