Nicola Ranger

Starszy konsultant, Bank Światowy.


Zarządzanie ryzykiem finansowym: pandemia i klimat

Zarządzanie ryzykiem finansowym: pandemia i klimat

Bank Światowy