Olivier Mahul

Kierownik praktyki, Jednostka finansowania ryzyka kryzysowego i katastroficznego, Bank Światowy.


Zarządzanie ryzykiem finansowym: pandemia i klimat

Zarządzanie ryzykiem finansowym: pandemia i klimat

Bank Światowy