Patrycja Beniak

Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz finansów i bankowości na Szkole Głównej Handlowej. Od ponad dziesięciu lat jest pracownikiem Narodowego Banku Polskim. W trakcie pracy zajmowała się bardzo zróżnicowaną tematyką – od badania koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki poprzez analizę fundamentalną na potrzeby zarządzania rezerwami walutowymi po komunikację polityki pieniężnej RPP i monitorowanie polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Obecnie jest zatrudniona jako doradca w Wydziale Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych. Jej głównym zainteresowaniem naukowym są niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej – ich konstrukcja, kanały oddziaływania, skuteczność i wpływ na rynki wschodzące. Ponadto, interesuje się zagadnieniami nierówności, zarówno dochodowych, jak i majątkowych, i ich wpływem na wzrost gospodarczy. Przed podjęciem pracy w Narodowym Banku Polskim była zatrudniona w Ministerstwie Finansów oraz w sektorze bankowym, gdzie zajmowała się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. W związku z tym w kręgu zainteresowań leży również tematyka AML/CFT oraz bankowości islamskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


In Poland imbalances are among the smallest in Europe

In Poland imbalances are among the smallest in Europe

Cyfryzacja walut może utrudnić życie bankom centralnym

Cyfryzacja walut może utrudnić życie bankom centralnym

Central banks find digitalization of their currencies troublesome

Central banks find digitalization of their currencies troublesome

The problematic design of the bank tax in Romania

The problematic design of the bank tax in Romania

W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii

Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii

Poland ranks well on the macroeconomic imbalance scoreboard

Poland ranks well on the macroeconomic imbalance scoreboard

Dobre miejsce Polski na europejskiej makrorównoważni

Dobre miejsce Polski na europejskiej makrorównoważni