Paweł Bagiński

Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy i współpracy rozwojowej, finansowania rozwoju globalnego, działalności wielostronnych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem działalności Grupy Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wcześniej pracował m.in. w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie współtworzył program polskiej pomocy rozwojowej. Jest autorem szeregu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Good quality infrastructure

Good quality infrastructure

Paweł Bagiński
Infrastruktura dobrej jakości

Infrastruktura dobrej jakości

Paweł Bagiński
Europejczycy w azjatyckim banku

Europejczycy w azjatyckim banku

Paweł Bagiński
Pomoc rozwojowa? - tak, ale również dla sektora prywatnego

Pomoc rozwojowa? – tak, ale również dla sektora prywatnego

Paweł Bagiński
Infrastructure as an asset class

Infrastructure as an asset class

Paweł Bagiński
Infrastruktura jako klasa aktywów

Infrastruktura jako klasa aktywów

Paweł Bagiński
Zmiany w zarządzaniu MIF

Zmiany w zarządzaniu MIF

Paweł Bagiński
The Asian Infrastructure Investment Bank in Poland: complementary involvement

The Asian Infrastructure Investment Bank in Poland: complementary involvement

Paweł Bagiński
Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Paweł Bagiński
AIIB w Polsce: Zaangażowanie uzupełniające

AIIB w Polsce: Zaangażowanie uzupełniające

Paweł Bagiński