Paweł Bagiński

Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy i współpracy rozwojowej, finansowania rozwoju globalnego, działalności wielostronnych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem działalności Grupy Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wcześniej pracował m.in. w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie współtworzył program polskiej pomocy rozwojowej. Jest autorem szeregu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Jak z miliardów zrobić biliony, by sfinansować nowy etap rozwoju globalnego

Jak z miliardów zrobić biliony, by sfinansować nowy etap rozwoju globalnego

Paweł Bagiński
The success of AIIB depends on cooperation with governments and private investors

The success of AIIB depends on cooperation with governments and private investors

Paweł Bagiński
Sukces AIIB zależy nie tylko od współpracy z rządami, ale i prywatnymi inwestorami

Sukces AIIB zależy nie tylko od współpracy z rządami, ale i prywatnymi inwestorami

Paweł Bagiński