Paweł Galiński

Asystent w Wydziale Badan Strukturalnych w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.


Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Mrożenie relacji z Rosją a polski eksport

Jan Baran, Jakub Mućk, Paweł Galiński