Paweł Gąsiorowski

dr Paweł Gąsiorowski, doradca kierujący Wydziałem Unii Europejskiej i Analiz Międzynarodowych w Departamencie Stabilności Finansowej NBP. W NBP pracuje od 2011 r. W latach 1996-2006 wykładał w Szkole Głównej Handlowej, a także strukturyzował transakcje typu project finance oraz kredyty konsorcjalne w BRE Banku SA. W latach 2006-2011 doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. Jest m.in. współautorem podręczników nt. badań operacyjnych, opracowań Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego nt. ograniczania kredytów nieregularnych. Absolwent SGH oraz IESE Business School.

 


Turecki Model Gospodarki

Turecki Model Gospodarki

Paweł Gąsiorowski
Metoda węgierska

Metoda węgierska

Paweł Gąsiorowski
Surowcowe puzzle

Surowcowe puzzle

Paweł Gąsiorowski
Nowe oblicze globalizacji

Nowe oblicze globalizacji

Paweł Gąsiorowski
Dziwny jest ten świat, lecz czy ludzi dobrej woli jest więcej?

Dziwny jest ten świat, lecz czy ludzi dobrej woli jest więcej?

Paweł Gąsiorowski
Niuanse chińskiego systemu finansowego

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Paweł Gąsiorowski
Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Paweł Gąsiorowski
Sytuacja sektorów bankowych państw Inicjatywy Trójmorza po pierwszym roku pandemii

Sytuacja sektorów bankowych państw Inicjatywy Trójmorza po pierwszym roku pandemii

Paweł Gąsiorowski
Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Paweł Gąsiorowski
Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych

Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych

Paweł Gąsiorowski