Paweł Gąsiorowski

dr Paweł Gąsiorowski, doradca kierujący Wydziałem Unii Europejskiej i Analiz Międzynarodowych w Departamencie Stabilności Finansowej. W NBP pracuje od 2011 r. W latach 1996-2006 wykładał w Szkole Głównej Handlowej, a także strukturyzował transakcje typu project finance oraz kredyty konsorcjalne w BRE Banku SA. W latach 2006-2011 doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. Jest m.in. współautorem podręczników nt. badań operacyjnych, opracowań Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego nt. ograniczania kredytów nieregularnych. Absolwent SGH oraz IESE Business School.

 


Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Experiences with conversion of loans denominated in Swiss francs

Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych

Różne doświadczenia z konwersją kredytów frankowych