Paweł Pisany

Ekonomista oraz prawnik. Od 2015 związany zawodowo z NBP, początkowo w Departamencie Stabilności Finansowej, obecnie w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych. Od 2019 doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz adiunkt w Laboratorium Badawczym Studiów Zaawansowanych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej (SGH), wcześniej magister finansów i rachunkowości na SGH oraz magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 ukończył także podyplomowe studia Data Science w zastosowaniach biznesowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2016 – 2018 zrealizował grant Narodowego Centrum Nauki Preludium dotyczący azjatyckich rynków instrumentów dłużnych przedsiębiorstw. Obecnie zajmuje się badaniami nad strukturą własnościową sektorów bankowych w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących, a także przedsiębiorczością i innowacjami finansowymi.

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Płatności odroczone – alternatywa dla tradycyjnego kredytu?

Płatności odroczone – alternatywa dla tradycyjnego kredytu?

Paweł Pisany, Tomasz Gromek
Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany