Paweł Pisany

Ekonomista oraz prawnik. Od 2015 związany zawodowo z NBP, początkowo w Departamencie Stabilności Finansowej, obecnie w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych. Od 2019 doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz adiunkt w Laboratorium Badawczym Studiów Zaawansowanych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej (SGH), wcześniej magister finansów i rachunkowości na SGH oraz magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 ukończył także podyplomowe studia Data Science w zastosowaniach biznesowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2016 – 2018 zrealizował grant Narodowego Centrum Nauki Preludium dotyczący azjatyckich rynków instrumentów dłużnych przedsiębiorstw. Obecnie zajmuje się badaniami nad strukturą własnościową sektorów bankowych w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących, a także przedsiębiorczością i innowacjami finansowymi.

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Usługi BNPL (buy now pay later)

Usługi BNPL (buy now pay later)

Paweł Pisany, Tomasz Gromek
Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany