Paweł Smaga

Doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP i profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje: bankowość, stabilność finansową, ryzyko systemowe oraz regulacje sektora bankowego w UE. Współautor i recenzent wielu artykułów w wysoko punktowanych periodykach. Jego prace naukowe uzyskały nagrody od Prezesa Zarządu BFG, Prezesa NBP, Rzecznika Finansowego, Prezesa Rady Ministrów oraz JM Rektora SGH.


Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Co zawierają „strategie makroostrożnościowe”? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych

Anna Dobrzańska, Paweł Smaga
Ryzyko systemowe niczym potwór z Loch Ness

Ryzyko systemowe niczym potwór z Loch Ness

Paweł Smaga
Lepsza wycena ryzyka obligacji mogłaby zahamować kryzys

Lepsza wycena ryzyka obligacji mogłaby zahamować kryzys

Paweł Smaga