Paweł Strzelecki

dr Paweł Strzelecki jest ekspertem ekonomicznym w Wydziale Rachunku Bieżącego Bilansu Płatniczego w Departamencie Statystyki NBP.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Reversal of the demographic trends on the Polish labor market

Reversal of the demographic trends on the Polish labor market

Odwrócenie historycznych trendów demograficznych na polskim rynku pracy

Odwrócenie historycznych trendów demograficznych na polskim rynku pracy

Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Model poszukiwań coraz szerzej stosowany

Model poszukiwań coraz szerzej stosowany