Paweł Strzelecki

dr Paweł Strzelecki jest ekspertem ekonomicznym w Wydziale Rachunku Bieżącego Bilansu Płatniczego w Departamencie Statystyki NBP.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Odwrócenie historycznych trendów demograficznych na polskim rynku pracy

Odwrócenie historycznych trendów demograficznych na polskim rynku pracy

Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Model poszukiwań coraz szerzej stosowany

Model poszukiwań coraz szerzej stosowany