Paweł Witkowski

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematyką handlu emisjami zajmuje się od 2011 roku, czego efektem jest złożona w 2021 roku praca doktorska „Wpływ wprowadzenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na wartość przedsiębiorstw”. W przeszłości brał udział w realizacji inwestycji w farmy wiatrowe na granicy polsko-niemieckiej.


Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Paweł Witkowski