Piotr Aleksandrowicz

 

Aleksandrowicz 560 440

Był jednym z najbardziej doświadczonych dziennikarzy ekonomicznych na polskim rynku medialnym. Prawdziwy mól książkowy – pochłaniał je w wielkich ilościach. Książki, które były tego warte recenzował specjalnie dla nas.

Pracował w ITD, Gazecie Bankowej, przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego, a po śmierci Dariusza Fikusa, redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Później prowadził magazyn BusinessWeek Polska, przez kilka lat kierował działem biznes tygodnika Newsweek. z Obserwatorem Finansowym współpracował przez przeszło 5 lat.

Przegrał walkę z chorobą. Odszedł od nas w kwietniu 2016 r.


The government has no plans for a savings budget

The government has no plans for a savings budget

Rozważny i optymistyczny

Rozważny i optymistyczny

Luźna polityka monetarna grozi inflacją, ale inflacji nie widać

Luźna polityka monetarna grozi inflacją, ale inflacji nie widać

Polska jest coraz większym dłużnikiem świata

Polska jest coraz większym dłużnikiem świata

Poland’s debt to the world keeps increasing

Poland’s debt to the world keeps increasing

Nowy kocioł bałkański

Nowy kocioł bałkański

Złoto jeszcze się zaświeci

Złoto jeszcze się zaświeci

Francja podziwia Niemcy, ale gospodarki nie reformuje

Francja podziwia Niemcy, ale gospodarki nie reformuje

Dr Jekyll i Mr Hyde polskich usług

Dr Jekyll i Mr Hyde polskich usług

Ciemności ujawniły mit wielkich Indii

Ciemności ujawniły mit wielkich Indii