Piotr Rosik

Zastępca redaktora naczelnego portalu FXMAG, wcześniej z-ca redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów (2017-2022), redaktor naczelny dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje” (2014-16) oraz dziennikarz w „Gazecie Giełdy Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w tematyce rynku kapitałowego. Absolwent politologii oraz studiów podyplomowych z ekonomii (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) i zarządzania (Akademia Menedżerska SGH) oraz inwestowania (Akademia Profesjonalnego Inwestowania SGH). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i inwestowania.


Gdzie są źródła szkoły chicagowskiej

Gdzie są źródła szkoły chicagowskiej

Piotr Rosik
Skąd się biorą decyzje finansowe

Skąd się biorą decyzje finansowe

Piotr Rosik
Dlaczego Zachód nie może wygrać

Dlaczego Zachód nie może wygrać

Piotr Rosik
Coraz większe problemy gospodarki Alaski

Coraz większe problemy gospodarki Alaski

Piotr Rosik
W jakim kierunku zmierza niemiecka gospodarka

W jakim kierunku zmierza niemiecka gospodarka

Piotr Rosik, Christoph M. Schmidt
Budowa CPK pobudzi polską gospodarkę

Budowa CPK pobudzi polską gospodarkę

Piotr Rosik, Andreas Wittmer
Jak zwalczać nieprawidłowości na rynku funduszy inwestycyjnych

Jak zwalczać nieprawidłowości na rynku funduszy inwestycyjnych

Piotr Rosik
Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem

Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem

Piotr Rosik
Kapitalizm jako narzędzie polityki zagranicznej USA

Kapitalizm jako narzędzie polityki zagranicznej USA

Piotr Rosik
Czy Czechy staną się „Detroit” Europy?

Czy Czechy staną się „Detroit” Europy?

Lukáš Kovanda, Piotr Rosik