Piotr Rosik

Zastępca redaktora naczelnego portalu FXMAG, wcześniej z-ca redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów (2017-2022), redaktor naczelny dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje” (2014-16) oraz dziennikarz w „Gazecie Giełdy Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w tematyce rynku kapitałowego. Absolwent politologii oraz studiów podyplomowych z ekonomii (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) i zarządzania (Akademia Menedżerska SGH) oraz inwestowania (Akademia Profesjonalnego Inwestowania SGH). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i inwestowania.


Jak naprawić Indie?

Jak naprawić Indie?

Piotr Rosik
Problemy z ponadnarodowymi mediatorami

Problemy z ponadnarodowymi mediatorami

Piotr Rosik
Ekonomia potrzebuje rzemieślników, nie celebrytów

Ekonomia potrzebuje rzemieślników, nie celebrytów

Piotr Rosik
Czego nas uczy historia polityki pieniężnej

Czego nas uczy historia polityki pieniężnej

Piotr Rosik
Program Stiglitza dla Ameryki

Program Stiglitza dla Ameryki

Piotr Rosik
Jak zmienia się private banking

Jak zmienia się private banking

Piotr Rosik
Vademecum dochodu podstawowego

Vademecum dochodu podstawowego

Piotr Rosik
Władcy łatwych pieniędzy niszczą gospodarkę USA

Władcy łatwych pieniędzy niszczą gospodarkę USA

Piotr Rosik
Mniej znaczy lepiej

Mniej znaczy lepiej

Piotr Rosik
Jak przebiega finansjalizacja środowiska przyrodniczego

Jak przebiega finansjalizacja środowiska przyrodniczego

Piotr Rosik