Piotr Rosik

Piotr-Rosik

Jest zastępcą redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów. Od kwietnia 2014 roku do końca 2016 roku był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje” oraz redaktorem prowadzącym portalu Serwis Inwestora. Wcześniej także w Gazecie Giełdy Parkiet oraz Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Specjalizuje się w tematyce rynku kapitałowego. Absolwent politologii oraz studiów podyplomowych z ekonomii (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) i zarządzania (Akademia Menedżerska SGH) oraz inwestowania (Akademia Profesjonalnego Inwestowania SGH). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i inwestowania.

 


Jak zrewolucjonizować politykę fiskalną

Jak zrewolucjonizować politykę fiskalną

There’s no escape from megacities

There’s no escape from megacities

Innowacje obligacyjne mogą uratować publiczne budżety

Innowacje obligacyjne mogą uratować publiczne budżety

Nie ma ucieczki od megamiast

Nie ma ucieczki od megamiast

Od statków wielorybniczych do aplikacji mobilnych – historia venture capital

Od statków wielorybniczych do aplikacji mobilnych – historia venture capital

Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych

Portret polskiego rynku detalicznych usług finansowych

Krocząc w kierunku niewidocznej bankowości

Krocząc w kierunku niewidocznej bankowości

W krainie braci Koch – historia Koch Industries

W krainie braci Koch – historia Koch Industries

Ekonomia biedy pod lupą

Ekonomia biedy pod lupą

Jak w II RP montownie rozruszały polski przemysł motoryzacyjny

Jak w II RP montownie rozruszały polski przemysł motoryzacyjny