Piotr Szpunar

Dr Piotr J. Szpunar jest dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Z NBP związany zawodowo od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, studiował także ekonomię i filozofię na Otto-Friedrich Universität w Bambergu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 r. po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i stabilności finansowej.


 

Director of the Economic Analysis Department at Narodowy Bank Polski.

Interview with Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank

Interview with Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank

Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics

Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics

What causes negative interest rates?

What causes negative interest rates?

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Benefits and risks of central bank digital currency

Benefits and risks of central bank digital currency

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Real estate prices are rising, yet at a slower pace than incomes

Real estate prices are rising, yet at a slower pace than incomes

Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię