Piotr Szpunar

Dr Piotr J. Szpunar jest dyrektorem Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Z NBP związany zawodowo od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, studiował także ekonomię i filozofię na Otto-Friedrich Universität w Bambergu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 r. po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i stabilności finansowej.


 

Director of the Economic Analysis Department at Narodowy Bank Polski.

Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Piotr Szpunar
Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Piotr Szpunar
Interview with Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank

Interview with Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank

Piotr Szpunar
Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Piotr Szpunar
Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics

Central and Eastern Europe still has time to improve its demographics

Piotr Szpunar
What causes negative interest rates?

What causes negative interest rates?

Piotr Szpunar
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Piotr Szpunar
Benefits and risks of central bank digital currency

Benefits and risks of central bank digital currency

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Piotr Szpunar, Piotr Żuk