Piotr Żakowiecki

Analityk programów publicznych i procesów społeczno-politycznych. Autor i współautor opracowań z obszarów m.in. ochrony zdrowia, rynku pracy i finansów publicznych.

Od 2013 r. współtworzy dział spraw społecznych w Polityka Insight. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, współpracował też z Fundacją Bertelsmanna.

Absolwent London School of Economics oraz National University of Singapore, studiował również w Hertie School of Governance w Berlinie.

Indirect costs in healthcare - an unlikely rationale for policy reform in Poland?

Indirect costs in healthcare – an unlikely rationale for policy reform in Poland?

Polska to kraj przeciętnych nierówności

Polska to kraj przeciętnych nierówności

Czy prezesi zarabiają za dużo

Czy prezesi zarabiają za dużo

Bez think - tanku nie byłoby Planu Marshalla

Bez think – tanku nie byłoby Planu Marshalla

What do we spend too much on

What do we spend too much on

Na zdrowie będziemy wydawać coraz więcej

Na zdrowie będziemy wydawać coraz więcej

Na co wydajemy za dużo

Na co wydajemy za dużo