Piotr Żuk

Doradca ekonomiczny w Wydziale Analiz Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Ekonomicznych. W latach 2015-2018 pracował w Europejskim Banku Centralnym, gdzie brał udział w przygotowywaniu analiz makroekonomicznych i dotyczących stabilności finansowej oraz rekomendacji w zakresie polityki pieniężnej i kursowej dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. W latach 2009-2011 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się tematyką polityki fiskalnej i emerytalnej państwa, w tym brał udział w opracowywaniu propozycji i założeń reform w zakresie tych polityk. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w 2009 r. oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów na tej samej uczelni w 2013 r. Doktorat pod tytułem „Filar kapitałowy w systemie emerytalnym w Polsce” obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2015 r. Jest autorem bądź współautorem publikacji w zakresie polityki pieniężnej i kursowej, ekonomii emerytalnej oraz wzrostu gospodarczego i konwergencji.


Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Benefits and risks of central bank digital currency

Benefits and risks of central bank digital currency

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Montenegro's experience with unilateral euroization

Montenegro’s experience with unilateral euroization

Doświadczenia Czarnogóry z jednostronną euroizacją

Doświadczenia Czarnogóry z jednostronną euroizacją