Renata Żak

Absolwentka bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1999 r. związana z Narodowym Bankiem Polskim. Na początku pracy zawodowej zaangażowana w analizy dotyczące funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej oraz związane z procesem wprowadzania euro w kolejnych państwach UE przystępujących do obszaru wspólnej waluty. Obecnie pracuje jako doradca w Departamencie Systemu Płatniczego, w Wydziale Pieniądza Cyfrowego i Innowacji Finansowych. Zainteresowania zawodowe koncentruje na nowych zjawiskach, które będą miały wpływ na funkcjonowanie systemu płatniczego w przyszłości. Specjalizuje się w tematyce pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC). Autorka publikacji na temat detalicznego CBDC, którego jednym z przykładów będzie cyfrowe euro.


Rola cyfrowego euro w płatnościach detalicznych

Rola cyfrowego euro w płatnościach detalicznych

Renata Żak
Płatności detaliczne a pieniądz cyfrowy banków centralnych

Płatności detaliczne a pieniądz cyfrowy banków centralnych

Renata Żak
CBDC z perspektywy konsumenta

CBDC z perspektywy konsumenta

Renata Żak
Perspektywy wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC)

Perspektywy wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC)

Renata Żak