Robert Wyrostkiewicz


Nie może być społecznego przyzwolenia na unikanie podatków

Nie może być społecznego przyzwolenia na unikanie podatków

Robert Wyrostkiewicz