Seán Kenny

Badacz w stopniu doktora habilitowanego, Wydział Historii Gospodarczej, Uniwersytet Lund.


Jak doszło do (dez)industrializacji w Irlandii

Jak doszło do (dez)industrializacji w Irlandii

VoxEU