Sebastian Płóciennik

Koordynator programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką oraz integracją gospodarczą w Europie. Absolwent prawa na Uniwersyteckie Wrocławskim, doktor habilitowany nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, stypendysta DAAD i Fundacji Commerzbanku. Wykładowca Uczelni Vistula. Pracował jako wykładowca wizytujący na uczelniach w RFN, Austrii, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach. W latach 2015-2017 był współprzewodniczącym zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i analitycznych, w tym monografii o ewolucji niemieckiego kapitalizmu po reformach Agendy 2010 oraz o polityce integracji gospodarczej RFN w latach 1949-2000.

 

 


Upadek Wirecard: gorzka lekcja dla Niemiec

Upadek Wirecard: gorzka lekcja dla Niemiec