Sebastian Stodolak

Sebastian Stodolak

Jest autorem doskonałych wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, wykładowcami zagranicznych uczelni, przedsiębiorcami. Filozoficzne wykształcenie umiejętnie łączy z ekonomicznym doświadczeniem dziennikarskim.

Potrafi bardzo przystępnie i atrakcyjnie analizować zagadnienia z zakresu teorii ekonomii i zderzać je z bieżącymi wydarzeniami w świecie finansów.

Jest związany z Dziennikiem Gazetą Prawną. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Warsaw Enterprise Institute.


Nieprzewidywalni

Nieprzewidywalni

Sebastian Stodolak
If the bureaucracy wants to be innovative, it has to be smart

If the bureaucracy wants to be innovative, it has to be smart

Sebastian Stodolak
The pandemic could change “Big Pharma” for good

The pandemic could change “Big Pharma” for good

Sebastian Stodolak
The pandemic doesn’t prove the superiority of Asian countries

The pandemic doesn’t prove the superiority of Asian countries

Sebastian Stodolak
Co się liczy w oszczędzaniu na emeryturę

Co się liczy w oszczędzaniu na emeryturę

Sebastian Stodolak
Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

Sebastian Stodolak
Aby biurokracja była innowacyjna, musi być inteligentna

Aby biurokracja była innowacyjna, musi być inteligentna

Sebastian Stodolak
No one knows how long this crisis will last

No one knows how long this crisis will last

Sebastian Stodolak
Rządy będą upadać

Rządy będą upadać

Sebastian Stodolak
W pandemii dochody Amerykanów… wzrosły

W pandemii dochody Amerykanów… wzrosły

Sebastian Stodolak