Sebastian Stodolak

Sebastian Stodolak

Jest autorem doskonałych wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, wykładowcami zagranicznych uczelni, przedsiębiorcami. Filozoficzne wykształcenie umiejętnie łączy z ekonomicznym doświadczeniem dziennikarskim.

Potrafi bardzo przystępnie i atrakcyjnie analizować zagadnienia z zakresu teorii ekonomii i zderzać je z bieżącymi wydarzeniami w świecie finansów.

Jest związany z Dziennikiem Gazetą Prawną.


If the bureaucracy wants to be innovative, it has to be smart

If the bureaucracy wants to be innovative, it has to be smart

The pandemic could change “Big Pharma” for good

The pandemic could change “Big Pharma” for good

The pandemic doesn’t prove the superiority of Asian countries

The pandemic doesn’t prove the superiority of Asian countries

Co się liczy w oszczędzaniu na emeryturę

Co się liczy w oszczędzaniu na emeryturę

Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

Aby biurokracja była innowacyjna, musi być inteligentna

Aby biurokracja była innowacyjna, musi być inteligentna

No one knows how long this crisis will last

No one knows how long this crisis will last

Rządy będą upadać

Rządy będą upadać

W pandemii dochody Amerykanów… wzrosły

W pandemii dochody Amerykanów… wzrosły

Central bankers must be able to say no to governments

Central bankers must be able to say no to governments