Sebastian Stodolak

Sebastian Stodolak

Jest autorem doskonałych wywiadów z zagranicznymi ekonomistami, wykładowcami zagranicznych uczelni, przedsiębiorcami. Filozoficzne wykształcenie umiejętnie łączy z ekonomicznym doświadczeniem dziennikarskim.

Potrafi bardzo przystępnie i atrakcyjnie analizować zagadnienia z zakresu teorii ekonomii i zderzać je z bieżącymi wydarzeniami w świecie finansów.

Jest związany z Dziennikiem Gazetą Prawną. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Warsaw Enterprise Institute.


Rolnictwo czeka renesans

Rolnictwo czeka renesans

Sebastian Stodolak
Green energy may develop without subsidies

Green energy may develop without subsidies

Sebastian Stodolak
W Chinach mamy selektokrację, eksperymentujemy!

W Chinach mamy selektokrację, eksperymentujemy!

Sebastian Stodolak
Kartele i monopole nie rozpadają się same

Kartele i monopole nie rozpadają się same

Sebastian Stodolak
Seeking higher inflation

Seeking higher inflation

Sebastian Stodolak
Foreign investments are good, but let’s not attract them with taxes

Foreign investments are good, but let’s not attract them with taxes

Sebastian Stodolak
Successes and failures of the European Central Bank

Successes and failures of the European Central Bank

Sebastian Stodolak
Polską przedsiębiorczość budował obcy kapitał

Polską przedsiębiorczość budował obcy kapitał

Sebastian Stodolak
Zielona energia może rozwijać się bez subsydiów

Zielona energia może rozwijać się bez subsydiów

Sebastian Stodolak
Warto walczyć o wolny rynek

Warto walczyć o wolny rynek

Sebastian Stodolak