Sérgio Rebelo


Jak ludzie reagują na rzadkie zdarzenia?

Jak ludzie reagują na rzadkie zdarzenia?