Tadeusz Kowalik


Cięcia to nakaz rynków finansowych i rentierów

Cięcia to nakaz rynków finansowych i rentierów

Niskie płace hamują rozwój państw

Niskie płace hamują rozwój państw

Od eurolandu uchowaj nas, Panie

Od eurolandu uchowaj nas, Panie

Bogata mniejszość strąca w przepaść biedniejące masy

Bogata mniejszość strąca w przepaść biedniejące masy