Thomas J. Jordan

Prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego.


Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank.

Nowy wspaniały świat płatności – rola banków centralnych

Nowy wspaniały świat płatności – rola banków centralnych

Thomas J. Jordan
A brave new world of payments – the role of central banks

A brave new world of payments – the role of central banks

Thomas J. Jordan