Tomasz Gromek

Doradca w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych. Ukończył studnia magisterskie na UW (specjalizacja Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) i doktoranckie na SGH.

Współpracował z ekspertami Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego, koordynując proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce (głównie prawo bankowe i regulacje ostrożnościowe). Uczestniczył w negocjacjach europejskich jako sekretarz zespołu negocjacyjnego w zakresie – Unia gospodarcza i walutowa. Od 1999 r. związany zawodowo z NBP, początkowo z nadzorem bankowym. Współpracował z ekspertami europejskimi na forum CEBS i EBA. Od 2010 r., w Departamencie Stabilności Finansowej koncentrował się na kwestiach makroostrożnościowych. W latach 2015–2018 zatrudniony w Europejskim Banku Centralnym w pionie bankowym Sekretariatu Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Reprezentował Sekretariat w pracach na forum EBA, grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej. Od 2018 r. zajmuje się głównie problematyką innowacji finansowych, ich wpływu na funkcjonowanie systemu finansowego i na jego stabilność.

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany