Tomasz Gromek

Doradca w Departamencie Badań i Innowacji Finansowych. Ukończył studnia magisterskie na UW (specjalizacja Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) i doktoranckie na SGH.

Współpracował z ekspertami Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego, koordynując proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce (głównie prawo bankowe i regulacje ostrożnościowe). Uczestniczył w negocjacjach europejskich jako sekretarz zespołu negocjacyjnego w zakresie – Unia gospodarcza i walutowa. Od 1999 r. związany zawodowo z NBP, początkowo z nadzorem bankowym. Współpracował z ekspertami europejskimi na forum CEBS i EBA. Od 2010 r., w Departamencie Stabilności Finansowej koncentrował się na kwestiach makroostrożnościowych. W latach 2015–2018 zatrudniony w Europejskim Banku Centralnym w pionie bankowym Sekretariatu Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Reprezentował Sekretariat w pracach na forum EBA, grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej. Od 2018 r. zajmuje się głównie problematyką innowacji finansowych, ich wpływu na funkcjonowanie systemu finansowego i na jego stabilność.

 

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym przez autora  nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Usługi BNPL (buy now pay later)

Usługi BNPL (buy now pay later)

Paweł Pisany, Tomasz Gromek
Technological (r)evolution in the banking sector

Technological (r)evolution in the banking sector

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany
(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

(R)ewolucja technologiczna w sektorze bankowym

Adam Głogowski, Tomasz Gromek, Paweł Pisany