Tomasz Gruszecki

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista w dziedzinie zarządzania. Pełnił funkcję eksperta ds. ekonomicznych Komisji Krajowej „Solidarności”. Był doradcą ministra finansów Leszka Balcerowicza, zajmował się problematyką koncepcji ustrojowej i legislacyjnej Skarbu Państwa.

Był członkiem rad nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.


Pieniędzy przybywa jak u Jaroslava Haska

Pieniędzy przybywa jak u Jaroslava Haska

Tomasz Gruszecki
Juan wychodzi z cienia, wchodzi do koszyka SDR

Juan wychodzi z cienia, wchodzi do koszyka SDR

Tomasz Gruszecki
Praktycy ostrzegają przed krachem

Praktycy ostrzegają przed krachem

Tomasz Gruszecki
Krucha wiarygodność złota i dolara

Krucha wiarygodność złota i dolara

Tomasz Gruszecki
Bańka długu na świecie musi w końcu pęknąć

Bańka długu na świecie musi w końcu pęknąć

Tomasz Gruszecki
Grecja długów nie spłaci - ktoś to wreszcie musi powiedzieć

Grecja długów nie spłaci – ktoś to wreszcie musi powiedzieć

Tomasz Gruszecki
Wielka Brytania bez Unii nie zginie

Wielka Brytania bez Unii nie zginie

Tomasz Gruszecki
Euro powtarza błędy z lat 30. XX w.

Euro powtarza błędy z lat 30. XX w.

Tomasz Gruszecki
Pieniądz kreują banki komercyjne, a nie centralne

Pieniądz kreują banki komercyjne, a nie centralne

Tomasz Gruszecki
Śmierć dolara według Jamesa Rickardsa

Śmierć dolara według Jamesa Rickardsa

Tomasz Gruszecki