Tomasz Gruszecki

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista w dziedzinie zarządzania. Pełnił funkcję eksperta ds. ekonomicznych Komisji Krajowej „Solidarności”. Był doradcą ministra finansów Leszka Balcerowicza, zajmował się problematyką koncepcji ustrojowej i legislacyjnej Skarbu Państwa.

Był członkiem rad nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.


Realny scenariusz upadku petrodolara

Realny scenariusz upadku petrodolara

Pieniądz papierowy stracił kotwicę

Pieniądz papierowy stracił kotwicę

Dedolaryzacja handlu paliwami już trwa

Dedolaryzacja handlu paliwami już trwa

Czy świat finansów czeka Big Reset

Czy świat finansów czeka Big Reset

Rosja zagroziła USA wojną walutową, czy to realne?

Rosja zagroziła USA wojną walutową, czy to realne?

Pora zrozumieć, że zbyt dużych długów nie da się spłacić

Pora zrozumieć, że zbyt dużych długów nie da się spłacić

Gospodarka światowa w pułapce baniek aktywów

Gospodarka światowa w pułapce baniek aktywów

Czy juan ma szansę zastąpić dolara

Czy juan ma szansę zastąpić dolara

To jeszcze nie kryzys BRICS, ale niepokój już jest

To jeszcze nie kryzys BRICS, ale niepokój już jest

System monetarny sam się nie zreformuje

System monetarny sam się nie zreformuje