Tomasz Gruszecki

Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista w dziedzinie zarządzania. Pełnił funkcję eksperta ds. ekonomicznych Komisji Krajowej „Solidarności”. Był doradcą ministra finansów Leszka Balcerowicza, zajmował się problematyką koncepcji ustrojowej i legislacyjnej Skarbu Państwa.

Był członkiem rad nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.


Światu grozi eksplozja długu publicznego

Światu grozi eksplozja długu publicznego

Tomasz Gruszecki
Kto zapłaci za europejskie emerytury?

Kto zapłaci za europejskie emerytury?

Tomasz Gruszecki
Wybawienie w apetytach Niemców

Wybawienie w apetytach Niemców

Tomasz Gruszecki
O Europejskim Funduszu Ratunkowym

O Europejskim Funduszu Ratunkowym

Tomasz Gruszecki
Hiszpania nie jest w sytuacji bankruta

Hiszpania nie jest w sytuacji bankruta

Tomasz Gruszecki
Europejska farsa przeradza się w grecką tragedię

Europejska farsa przeradza się w grecką tragedię

Tomasz Gruszecki
Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Tomasz Gruszecki
Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Tomasz Gruszecki