Vedran Obućina

Vedran Obućina jest analitykiem i dziennikarzem specjalizującym się w polityce Zachodnich Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Studiów Basenu Morza Śródziemnego na Uniwersytecie w Rijece oraz analitykiem The Atlantic Post w Waszyngtonie.

 


Vedran Obućina is an analyst and a journalist specializing in the Western Balkans and Middle East domestic and foreign affairs. He is the Secretary of the Society for Mediterranean Studies at the University of Rijeka and a Foreign Affairs Analyst at The Atlantic Post.

Assessment of Europe 2020 strategy

Assessment of Europe 2020 strategy

Virtual reality may help tourist industry

Virtual reality may help tourist industry

Despite the crisis central banks must remain independent

Despite the crisis central banks must remain independent

How much is the central bank's guarantee worth?

How much is the central bank’s guarantee worth?

Return of securitization

Return of securitization

Fintechs try to find a way out from crisis

Fintechs try to find a way out from crisis

Success of business and private aviation companies

Success of business and private aviation companies

Can Europe survive without foreign workers?

Can Europe survive without foreign workers?

The gold rush

The gold rush

German EU presidency

German EU presidency