Vedran Obućina

Vedran Obućina jest analitykiem i dziennikarzem specjalizującym się w polityce Zachodnich Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Studiów Basenu Morza Śródziemnego na Uniwersytecie w Rijece oraz analitykiem The Atlantic Post w Waszyngtonie.

 


Vedran Obućina is an analyst and a journalist specializing in the Western Balkans and Middle East domestic and foreign affairs. He is the Secretary of the Society for Mediterranean Studies at the University of Rijeka and a Foreign Affairs Analyst at The Atlantic Post.

Trajectories of oil price crush

Trajectories of oil price crush

Vedran Obućina
Zły początek roku linii lotniczych

Zły początek roku linii lotniczych

Vedran Obućina
Bad start of the year for airlines

Bad start of the year for airlines

Vedran Obućina
Convergence in the Western Balkans

Convergence in the Western Balkans

Vedran Obućina
2020 gives a big promise of Japanification

2020 gives a big promise of Japanification

Vedran Obućina
Jak koronawirus wpłynie na gospodarkę europejską?

Jak koronawirus wpłynie na gospodarkę europejską?

Vedran Obućina
Is Davos changing the capitalism?

Is Davos changing the capitalism?

Vedran Obućina
How will coronavirus affect European economy?

How will coronavirus affect European economy?

Vedran Obućina
What is the status of franchising in the Balkans?

What is the status of franchising in the Balkans?

Vedran Obućina
Serbian authorities presented Serbia 2025 Program

Serbian authorities presented Serbia 2025 Program

Vedran Obućina