Waldemar Budner

Geograf, dr hab. nauk ekonomicznych. Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej (Katedra Logistyki). W badaniach i pracy dydaktycznej koncentruje się głównie na problematyce gospodarki przestrzennej miast, ekonomii przestrzennej i lokalizacji przedsiębiorstw. Zajmuje się też m.in. lokalizacją obiektów logistycznych i logistyką miejską. Jest autorem ponad 150 publikacji, w tym dziewięciu książek, głownie nt. lokalizacji działalności gospodarczej i strategii rozwoju lokalnego.


Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Waldemar Budner, Marian Gorynia
Regionalny wymiar pandemii COVID-19. Nowa normalność

Regionalny wymiar pandemii COVID-19. Nowa normalność

Waldemar Budner, Marian Gorynia