William A. Allen

Współpracuje z National Institute of Economic and Social Research w Londynie, w latach 1972-2004 pracował w Banku Anglii. W latach 2010–2017 doradzał Komisji Finansów brytyjskiej Izby Gmin. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom monetarnym.


Visitor, National Institute of Economic and Social Research, London. He worked at the Bank of England from 1972 – 2004. He was a specialist adviser to the British House of Commons Treasury Committee from 2010 – 17. He has written widely on monetary subjects.

Is a national currency necessary?

Is a national currency necessary?

William A. Allen
Warto mieć własną walutę

Warto mieć własną walutę

William A. Allen
British monetary policy since the financial crisis

British monetary policy since the financial crisis

William A. Allen
Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

Brytyjska polityka pieniężna od czasu globalnego kryzysu finansowego

William A. Allen
Polska w międzynarodowym systemie walutowym, 2021

Polska w międzynarodowym systemie walutowym, 2021

William A. Allen
Poland in the international monetary system, 2021

Poland in the international monetary system, 2021

William A. Allen