Wioletta Grzenda

Wioletta Grzenda – doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse (2019), doktor nauk matematycznych (2006). Od 2007 r. adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz demograficznych.


Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Wioletta Grzenda