Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Upadek „niemieckiego Enronu”

Upadek „niemieckiego Enronu”

Witold Gadomski
Plan odbudowy europejskiej gospodarki napotyka na sprzeczne interesy

Plan odbudowy europejskiej gospodarki napotyka na sprzeczne interesy

Witold Gadomski
Alberto Alesina – ekonomista polityczny

Alberto Alesina – ekonomista polityczny

Witold Gadomski
Recurring fiscal problems

Recurring fiscal problems

Witold Gadomski
Singapur miasto boomu i finansowych skandali

Singapur miasto boomu i finansowych skandali

Witold Gadomski
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Witold Gadomski
Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

Witold Gadomski
An unprecedented challenge

An unprecedented challenge

Witold Gadomski
Kryzysy zmieniają gospodarkę

Kryzysy zmieniają gospodarkę

Witold Gadomski
Powracające kłopoty fiskalne

Powracające kłopoty fiskalne

Witold Gadomski