Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Singapur miasto boomu i finansowych skandali

Singapur miasto boomu i finansowych skandali

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

Północ kontra Południe, czyli wierzyciele kontra dłużnicy

An unprecedented challenge

An unprecedented challenge

Kryzysy zmieniają gospodarkę

Kryzysy zmieniają gospodarkę

Powracające kłopoty fiskalne

Powracające kłopoty fiskalne

Wyzwanie, jakiego jeszcze nie było

Wyzwanie, jakiego jeszcze nie było

„Zielony ład” – biurokratyczne reguły walki ze zmianami klimatycznymi

„Zielony ład” – biurokratyczne reguły walki ze zmianami klimatycznymi

Epidemia koronawirusa zakłóca globalne sieci dostaw

Epidemia koronawirusa zakłóca globalne sieci dostaw

Etiopski cud gospodarczy

Etiopski cud gospodarczy