Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

Zadziwiająco niska inflacja

Zadziwiająco niska inflacja

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Bankowe problemy gospodarki niemieckiej

Bankowe problemy gospodarki niemieckiej

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Nowy rząd i stare problemy Włoch

Nowy rząd i stare problemy Włoch

Trudny rozwód z Europą

Trudny rozwód z Europą

Threats to the stability of the global economy

Threats to the stability of the global economy