Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Wyzwanie, jakiego jeszcze nie było

Wyzwanie, jakiego jeszcze nie było

Witold Gadomski
„Zielony ład” – biurokratyczne reguły walki ze zmianami klimatycznymi

„Zielony ład” – biurokratyczne reguły walki ze zmianami klimatycznymi

Witold Gadomski
Epidemia koronawirusa zakłóca globalne sieci dostaw

Epidemia koronawirusa zakłóca globalne sieci dostaw

Witold Gadomski
Etiopski cud gospodarczy

Etiopski cud gospodarczy

Witold Gadomski
Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Inwestycje zagraniczne skracają dystans do bogatszych

Witold Gadomski
Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

Od kredytu do kryzysu, czyli jak długi mogą zaszkodzić globalnej gospodarce

Witold Gadomski
Zadziwiająco niska inflacja

Zadziwiająco niska inflacja

Witold Gadomski
Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Witold Gadomski
Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Witold Gadomski
Bankowe problemy gospodarki niemieckiej

Bankowe problemy gospodarki niemieckiej

Witold Gadomski