Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Włoski dług, europejski problem

Włoski dług, europejski problem

Irlandzka zagadka statystyczna

Irlandzka zagadka statystyczna

The end of the Bismarckian model of pensions

The end of the Bismarckian model of pensions

Wojna walutowa mało prawdopodobna

Wojna walutowa mało prawdopodobna

Uciec z Londynu, ale dokąd?

Uciec z Londynu, ale dokąd?

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Sektor bankowy przed kolejnym skokiem technologicznym

Sektor bankowy przed kolejnym skokiem technologicznym

The pros and cons of the Eurozone

The pros and cons of the Eurozone

Złoty pływa 19 lat

Złoty pływa 19 lat

Rządy wycofują się z akcjonariatu banków

Rządy wycofują się z akcjonariatu banków