Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

Witold Gadomski
The banking sector is facing the next huge technological leap

The banking sector is facing the next huge technological leap

Witold Gadomski
Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym

Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym

Witold Gadomski
Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Witold Gadomski
Włoski dług, europejski problem

Włoski dług, europejski problem

Witold Gadomski
Irlandzka zagadka statystyczna

Irlandzka zagadka statystyczna

Witold Gadomski
The end of the Bismarckian model of pensions

The end of the Bismarckian model of pensions

Witold Gadomski
Wojna walutowa mało prawdopodobna

Wojna walutowa mało prawdopodobna

Witold Gadomski
Uciec z Londynu, ale dokąd?

Uciec z Londynu, ale dokąd?

Witold Gadomski
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Witold Gadomski